Skip to main content

Till: Kommunen

Inga höghus i Solskensparken

Inga höghus i Solskensparken

Bygg inte höghus i lekparken utveckla lekparken istället

Varför är det här viktigt?

Östra Tullingebergs enda allmänna lekpark som ligger vid ett fint grönområde. Många barn nyttjar denna park även förskolorna Karlavagnen och Nyängsgården andvänder den flitigt. Utveckla parken med hundrastgård, plaskdamm etc så blir det en ännu större samlingsplats.

Tullinge, Botkyrka

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Låt de få gröna platser som finns kvar i Tullinge vara ifred!!!
  • För att jag inte vill ha fler hyresrätter i Tullinge och inga höghus heller, resten av Botkyrka har visat vilket klientel som dras dit.
  • Parken behövs för att barnen i detta område ska ha ett större område att leka på, som ändå ligger tryggt vid bostadshusen. Både förskolor, skolor och föräldralediga använder parken som umgängescentral och rekreation. Att den ganska nyligen rustades upp är mkt positivt, fortsätt utveckla parken istället för att stänga den.

Uppdateringar

2019-04-10 17:44:48 +0200

500 underskrifter nådda

2019-04-03 06:31:37 +0200

100 underskrifter nådda

2019-04-02 21:46:08 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-02 16:32:58 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-02 15:08:32 +0200

10 underskrifter nådda