Hoppa till huvudinnehåll

Till: Denna namninsamling riktar sig till beslutsfattare i Vaxholms stad.

Ingen ska behöva betala för att utföra sitt uppdrag.

En betydelsefull del i Vaxholms stads lärares uppdrag är att äta pedagogiskt med eleverna. Nyligen höjde Vaxholms kommun priset ytterligare för lärarna i grundskolan att utföra detta uppdrag till 35kr/lunch. Något som Sveriges Lärare Vaxholm var emot när förslaget förhandlades och sedan beslutades. Sveriges Lärare Vaxholm anser att lärare som har i uppdrag att äta pedagogiskt med eleverna ska äta kostnadsfritt.

Vi lärare vet att vi är viktiga aktörer i skolmatsalen och vill fortsätta vara det - så denna prisökning anser vi är en vansklig och felaktig väg att gå. Det har medfört att många av lärarna väljer att inte äta tillsammans med eleverna utan äter medhavd lunch på annan plats.

Vi vill tro att det ligger i linje med kommunens arbete för en trygg och lugn skolmiljö att ha närvarande och engagerade lärare i varje situation.

Varför är det viktigt?

Vi lärare vill därför tro att styrande i Vaxholms stad önskar alla elever en lugn och trygg miljö under hela skoldagen. För att få en lugn och trygg måltidsmiljö behövs engagerade, närvarande vuxna i matsalen.

Fördelarna är många:
• En lugn skolmatsalsmiljö tillsammans med engagerade vuxna gör det lättare att lägga grunden till en sund kosthållning nu och i framtiden. En lugn matsalsmiljö ger bästa premissen för lärande. Mätta barn = glada, lärande barn!
• Att barnen har matro och mindre stressigt i en delad måltidsupplevelse med vuxna är en viktig åtgärd för alla barn och särdeles viktigt för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis barn med NPF och de som är i psykisk ohälsa.
• Lärare som deltar i måltiden visar på goda exempel och skapar därmed en så mycket trevligare måltidsstund, än om vi bara skulle sitta med eller gå med och övervaka.
• Närvarande lärare ökar möjligheten att stötta barn med ätstörningar.
• Mindre risk för mobbing med närvarande lärare som har överblick och kan uppfatta situationer som annars inte syns.
• Närvarande lärare ger minskat matsvinn.
Listan över vinsterna med att ha närvarande lärare som delar en måltid med barnen skulle kunna göras mycket lång.

Vi förutsätter att våra politiker vill satsa på en helhetslösning genom att ge våra elever en lugn och trygg skola. Att erbjuda lärarna fri pedagogisk lunch är en bra, enkel och kostnadseffektiv åtgärd för detta*.

Jag anser
…att Vaxholms stads lärare ska bli befriade från kostnaden för lunch så våra elever får en tryggare matsalsmiljö.
…att Vaxholms stads lärare ska äta tillsammans med våra elever och därför ska äta kostnadsfritt.
____________________________________________
*) Av 288 svarande kommuner i riket har 176 fri pedagogisk lunch medan 44 har en avgift om högst 20 kr (ofta lägre), endast 15 kommuner har en avgift över 35 kr, men då ingår även frukost, fika och mellanmål i priset. 2 kommuner har angett att de numer har tillsynsmåltider.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer överlämnas till Vaxholms beslutsfattare vid lämpligt tillfälle.

Vaxholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2024-04-12 19:16:21 +0200

100 underskrifter nådda

2024-04-11 21:14:10 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-11 18:56:48 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-11 17:23:08 +0200

10 underskrifter nådda