Hoppa till huvudinnehåll

Till: Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Stoppa riktat stöd till flygbranschen!

Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så lägger infrastrukturminister fokus på hur man skall kunna stödja den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betalad krona, dvs, flygbranschen [1].

Givetvis krävs det extraordinära insatser i kristider men det kan omöjligtvis vara rätt att ge riktat stöd åt denna bransch.

[1] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-radda-flygbranschen-vi-har-beredskap-att-agera

Vi vill att inget riktat stöd skall ges till den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betald krona, dvs, flygbranschen.

Varför är det viktigt?

Idag står det redan klart att våra barn (och kommande generationer) kommer vara tvungna att jobba med att plocka ner växthusgaser från atmosfären. För varje ton växthusgas som vi idag släpper ut, så kommer våra barn att få jobba med att plocka ner just det tonnet växthusgas i framtiden. Detta är självklart helt ohållbart och därför behöver vi ställa om samhället så snabbt som möjligt.

Kategori

Uppdateringar

2020-03-15 19:51:42 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-03-15 08:55:27 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-14 22:30:47 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-14 22:12:22 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-14 22:01:01 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-14 21:49:42 +0100

10 underskrifter nådda