Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolledningen och lärarkåren på P A Fogelströms gymnasium Södermalm

Inte mer krav på våra hemstudier än vad vi hade haft i skolan!

Vi vill att skolan ska följa generaldirektören på Skolverkets uppmaningar om att vi inte ska höja kraven på elverna i de här tiderna, utan ge oss rimliga uppgifter. Många har uttryckt att de upplever ökade krav och studier sedan hemundervisningens start!

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att det åtgärdas eftersom detta sätter press på alla inte bara eleverna utan lärarna som eventuellt föräldrar och närstående som måste finnas till hjälp.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-03-31 09:48:47 +0200

50 underskrifter nådda

2020-03-30 11:00:11 +0200

25 underskrifter nådda

2020-03-30 10:25:34 +0200

10 underskrifter nådda