Hoppa till huvudinnehåll

Till: Rektorer inom förskolan i Älvsby Kommun

Ja till ändrade tider för deltidsbarn!

Dagens tider för deltidsbarn skapar stress och oro för vårdnadshavare då tiden mellan lämning och hämtning är kort, vilket också kan överföras till barnen. Barnet erbjuds inga pedagogiska måltider vilket enligt Läroplanen för förskolan och Livsmedelsverket är fördelaktigt och bör erbjudas. De missar ett pedagogiskt tillfälle där goda matvanor skapas när hen inte får äta tillsammans med sina kompisar. När inga pedagogiska måltider ingår blir det dessutom ännu mer stress för vårdnadshavare att snabbt ta sig hem efter förskolan för att snabbt få i barnet mat. Tiden för sammanhängande lek, utbildning och utveckling är kort och det blir svårt att barns delaktighet och inflytande får ta plats. Vissa dagar orkar inte föräldrar ens åka till förskolan för att det inte är värt stressen som familjen upplever.

Tiderna bör ändras till 8:45-13:45 tis-tors då det skapar utrymme för lugn och ro både hemma och på förskolan för alla inblandade.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt från alla olika perspektiv. Barn, vårdnadshavare och personal. För en hållbar vardag och en hållbar förskoleverksamhet. Förskolan är skolförberedande och en viktig del i barns utveckling och lärande. Dessa förslag och åtgärder handlar inte om att barn ska ha mer tid på förskolan utan en omfördelning av befintlig tid så det blir bra för barn, förälder, personal och verksamhet.

Att ha färre antal barn måndag och fredag öppnar upp för möjligheter för personalen. Allt från pedagogisk planering, dokumentation, arbetslagsreflektion, kompetensutveckling, kvalitetsarbete m.m. Allt det bidrar till barns utveckling och lärande men framförallt skapar det bättre kvalité verksamheten igenom.
Tid frigörs, stressen minskar för personalen vilket medför att glädjen ökar för sitt jobb och en känsla av att hinna med de krav som ställs på förskollärare. Fler vinster är färre sjukskrivningar, färre vikarier, en stabil personalgrupp som brinner för sitt yrke och känner att de hinner med.

Lediga måndagar och fredagar skapar möjlighet och tid för barn och vårdnadshavare att få en lugn start på dagen samt ge utrymme till personalen på förskolan att ha mer planering då deltidsbarnen är lediga två dagar i veckan.

Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslag ”kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål”. De ska även ”följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter”. Hur är det möjligt att försöka uppnå när de knappt hinner skapa en relation till deltidsbarnet? Hur kan de se en utveckling hos barnet? Hur blir det ett utvecklingssamtal med underlag?
Älvsbyn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-08-07 14:33:11 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-06 16:21:24 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-06 14:47:40 +0200

10 underskrifter nådda