Hoppa till huvudinnehåll

Till: [email protected]

Jag behöver er hjälp att bevara en unik kustnära skog från exploatering!

Nu hotas en unik kustnära skog i Halmstad med höga naturvärden och som dessutom är en del i en spridningskorridor hotas nu av exploatering och måste stoppas!
Skogen kallas Eketångaskogen och är även av central betydelse för rekreation och friluftsliv!
En yta på 40ha där dom tänkt bygga 1000 lyxbostäder!
Snälla skriv till kommunen att hela skogen som är på 120ha måste bevaras i sin helhet!
Orkidén Knärot har påträffats i området och djur och fågellivet är rikt med flera arter av hackspett,det är även boplats för fladdermöss och flyttfåglar och fågellivet vid kusten skulle hotas om planen blir verklighet!

Maila till [email protected]

Rubricera Framtidsplan2050.

Området kallas Eketångaskogen och i framtidsplanen kallas det H4.
Här länk till den lokala gruppen jag är med i!

Området var tidigare klassat som riksintresse men det tog kommunen bort för att kunna bygga!

https://www.facebook.com/groups/309182730191296/?ref=share

Varför är det viktigt?

Genom att bidra till att skydda en kustnära skog med höga naturvärden och som är av riksintresse!
Området är viktigt att bevara både för den biologiska mångfalden,det rika fågellivet,området är även mycket viktigt för flyttfåglar och är del av en spridningskorridor som riskerar att förstöras!
Området är även viktigt för rekreation och friluftsliv!

Halmstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-12-04 12:00:11 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-03 21:56:02 +0100

50 underskrifter nådda

2021-12-03 19:26:58 +0100

25 underskrifter nådda

2021-12-03 17:16:34 +0100

10 underskrifter nådda