Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges riksdag och regering

Jag stödjer också Fridays For Futures Storstrejk för klimatet 27 september

Jag stödjer också Fridays For Futures Storstrejk för klimatet 27 september

Fridays for Futures krav gentemot politiker och makthavare är följande:
1. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
2. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla
3. Följa Parisavtalet och bevisa det.
4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.
5. Utlys klimatnödläge och agera nu.

Varför är det viktigt?

Ungdomarna i Fridays for Future har bett om vuxenvärldens stöd. De skriver:
“I över ett år har ungdomar strejkat för en framtid. Trots det lyssnar inte politikerna. Trots det ökar utsläppen.

Men vi har gjort skillnad. Våra protester har resulterat i att FN kallat till ett officiellt klimatmöte den 23 september.

Därför ska elever skolstrejka världen över den 20 september, för att se till att FN fattar rätt beslut den 23.

Den 27 september kallar vi återigen ut till strejk, men denna gång kallar vi inte bara ungdomen, utan alla! Unga som gamla. Nu är det dags att se till att ord blir till handling.“

Vi som har skrivit under denna namninsamling stöder manifestationen och kraven, och hade helst varit på plats, men är förhindrade att närvara fysiskt på grund av sjukdom, ålder, utmattning, ensamstående föräldraskap, fattigdom, press från arbetsgivare eller annat.

Storstrejker genomförs i många kommuner i Sverige. Se gärna först karta över strejkerna (https://fridaysforfuture.se/en/map-over-strikes/ ) för att undersöka om du ändå kan ta dig dit - namninsamlingen är näst bäst och för de som verkligen inte kan närvara fysiskt.

(Denna namninsamling görs av #Psychologistsforfuture, en ideell och politiskt obunden grupp på Facebook som stöder Fridays For Futures arbete. Gruppen består av 447 psykologer, psykoterapeuter och personer utbildade i psykologi eller beteendevetenskap.)

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Viktigt att vi alla bidrar efter förmåga till att våra barn, barnbarn och kommande generationer får möjlighet att leva på en jord med”friska lungor”!
  • Skulle gärna gå på demonstrationen men mitt arbete på sjukhuset kräver min närvaro där.

Uppdateringar

2019-09-27 14:53:07 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-18 19:48:05 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-16 01:52:30 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-14 13:39:01 +0200

10 underskrifter nådda