Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vattenfall, Energimarknadsinspektionen, Sandviken Kommun

Gräv ner kraftledningar genom Östanbyn/Högbo

Gräv ner kraftledningar genom Östanbyn/Högbo

Vi vill att de planerade luftledningarna genom Högbo/Östanbyn i Sandvikens kommun ska grävas ner i marken alternativt förläggas efter en annan sträckning.

Varför är det viktigt?

Som ett led i att säkerställa elkraft till nya Tuna-området i Sandviken planerar Vattenfall att bygga luftledningar strax norr om Östanbyn, rakt över de södra delarna av Högbo Bruks mark.

De planerade luftledningarna genom Östanbyn/Högbo Bruk i Sandvikens kommun skulle medföra ett betydande negativt intrång med omfattande miljöpåverkan, landskapsbildspåverkan och en kraftigt förändrad naturtyp. Förslaget innebär en oproportionerligt stor negativ påverkan på vårt brukande av vår närmiljö, våra fastigheter, boende och gårdsmiljöer i Östanbyn och Högbo. Utvecklingsmöjligheterna för Högbo Bruk begränsas också, bland annat framtida utbyggnad av golfbana, skid- och MTB-spår. Ledningarna bör därför grävas ner i marken alternativt förläggas efter en annan sträckning.

Sandviken, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-11-08 17:46:57 +0100

500 underskrifter nådda

2020-09-29 06:41:29 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-28 21:08:57 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-28 20:16:28 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-28 19:47:14 +0200

10 underskrifter nådda