Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen, riksdagen och Transportstyrelsen

Kräv att Transportstyrelsen slutar med ockeravgift

Anledning att skriva under

  • Allt är ocker priser. Man måste börja säga ifrån nu.