Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen, riksdagen och Transportstyrelsen

Kräv att Transportstyrelsen slutar med ockeravgift

Vilka andra i samhället får lägga på påminnelseavgifter om 500 kr på 22 kr, 36 kr eller 78 kr i grundavgift? När man missar att betala en faktura med trängselskatt läggs automatiskt 500 kr på, oavsett vad fakturan var på från början. Eftersom påminnelseavgiften står i uppenbart missförhållande till den ursprungliga avgiften är det ocker. Vi kräver därför en ändring av regelverket så att Transportstyrelsen, liksom alla andra, endast kan ta ut rimliga och proportionella påminnelseavgifter när någon missar att betala en faktura.

Varför är det viktigt?

Förutom att privatpersoner och företag får en extremt hög påminnelseavgift är frågan också viktig eftersom förfarandet bör anses som ocker enligt 31 paragrafen Avtalslagen och 9 kap. 5 § Brottsbalken, som lyder: ”Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.”

Ocker är kriminellt och i det här fallet består det i att påminnelseavgiften är flera hundra procent högre än själva grundsumman. Eftersom ingen annan instans i samhället har rätt att agera på ett liknande sätt sticker det extra mycket i ögonen att staten, ensidigt, kan betinga sig sådana här höga avgifter som står i uppenbart missförhållande till den ursprungliga avgiften. Det är, helt enkelt, en fråga om rättvisa och jämlikhet att Transportstyrelsens nuvarande påminnelseavgifter inte längre får tas ut.

Uppdateringar

2022-07-21 07:13:32 +0200

25 underskrifter nådda

2021-02-05 07:44:30 +0100

10 underskrifter nådda