Tillbaka till kampanj

Till: Sveriges regioner, beslutsförfattare och politiker

Lägg inte ner Hjälplinjen!

Anledning att skriva under

  • Ett nationellt hjälpnummer bemannad av utbildad personal kan rädda liv. Det finns inga pengar att "spara" på att lägga ned denna välfungerande funktion som snarare borde byggas ut.