Tillbaka till kampanj

Till: Sveriges regioner, beslutsförfattare och politiker

Lägg inte ner Hjälplinjen!

Anledning att skriva under

  • Inte alls bra när verksamheter som räddar liv läggs ner.