Tillbaka till kampanj

Till: Skolverkets GD Peter Fredriksson kan ändra på instruktionerna som går ut till lärarna.

Låt elever med dyslexi delta i nationella proven på jämlika villkor