Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kultur och fritidsnämnden i Olofströms kommun

Låt inte ridån gå ner för Grand bio i Olofström

Vänsterpartiet i Olofström vill att tidigare utbetalda bidrag till lokalhyran för Grand bions existens måste fortsätta att betalas ut för att våra kommuninvånare ska inte behöva gå miste om vårt lokala kulturutbud och åka till närliggande kommuner för att se på film när vi har en fin och fullt fungerande biograf. 

Indraget bidrag kommer också innebära att kommunen inte kan erbjuda lördags stunder för de allra yngsta barnen och inte heller skolbio för skolans elever. 

Varför är det viktigt?

En levande och attraktiv kulturmiljö är en viktig faktor för att locka nya invånare samt behålla och värna dom vi redan har. Att förlora biografen skulle göra Olofström mindre levande och mindre attraktivt vilket kommer motverka kommunens vision för tillväxt, utveckling och utökning av invånarantalet. 

Hur den kommer att överlämnas

Personligt och online.

Olofström, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-07-02 20:30:12 +0200

500 underskrifter nådda

2024-07-01 22:22:16 +0200

100 underskrifter nådda

2024-07-01 21:11:39 +0200

50 underskrifter nådda

2024-07-01 20:41:20 +0200

25 underskrifter nådda

2024-07-01 20:30:18 +0200

10 underskrifter nådda