Tillbaka till kampanj

Till: Naturvårdsverket och Länsstyrelserna

Låt Lodjuren Leva

Anledning att skriva under

  • Hur kan djur som är fridlysta få jagas och skjutas. Jorden är inte till bara för människan. Vad gäller tamdjur i Sverige som dödas av så kallade rovdjur utgår ersättning till tamdjurens ägare.