Hoppa till huvudinnehåll

Till: Naturvårdsverket och Länsstyrelserna

Låt Lodjuren Leva

Låt Lodjuren Leva

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa licensjakten på Sveriges Lodjur.

Varför är det viktigt?

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2020 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora 108 djur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Just nu är tiden då lodjuren möter en partner och några av honorna kan fortfarande leva tillsammans med förra årets ungar. I denna jakt räknas bara siffror och ingen hänsyn tas till individen eller hur den har valt sin livsmiljö och sitt livsmönster. Det rör sig om djur som har valt att leva i våra skogar och vissa har aldrig någonsin varit i närheten av människor.

Vi ber nu alla som tror på den biologiska mångfalden och lodjurens rätt att leva att skriva vår lista. För framtiden.


Anledningar att skriva under

  • Låt de inte gå samma öde som vargarna
  • Låt lodjuren leva!! Människor måste sluta leka Gud, låt de övriga djuren sköta sig själva. Ta hand om varandra och andra, bli vegan!!
  • Hur kan djur som är fridlysta få jagas och skjutas. Jorden är inte till bara för människan. Vad gäller tamdjur i Sverige som dödas av så kallade rovdjur utgår ersättning till tamdjurens ägare.

Uppdateringar

2020-03-06 22:08:55 +0100

5,000 underskrifter nådda

2020-03-01 23:24:09 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-03-01 20:34:08 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-01 16:00:35 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-01 15:11:41 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-01 14:33:42 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-29 19:35:04 +0100

10 underskrifter nådda