Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholm stad

Låt oss behålla bastun vid Långsjöbadet!!

Kära beslutsförfattare,

Vi är många Älvsjöbor och säkert många andra som uppskattat initiativet till den bastun som nu ställts upp vid Långsjön, Älvsjö.
Vi har nu fått information om att bastun kommer tas bort vilket ses som mycket tråkigt särskilt då närmsta bastu ligger i Sätra vilket för många av oss äldre inte är möjligt.
Vi ser gärna att Stockholm stad, Fastighet- och exploateringskontoret ser över beslutet om att låta oss boende i närområdet få behålla bastun vid Långsjön.

Vi har därför nu skapat en namninsamling för oss alla som vill behålla den. Tacksamt om man ser över beslutet om att bastun skall tas bort då vi har stor behållning av den och ser det som ett positivt tillskott till Långsjöbadet.

Varför är det viktigt?

För att främja folkhälsan och hålla kostnader nere för de som inte har möjlighet att sig längre sträckor för att basta.

Stockholm, 125 52 Älvsjö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-03-31 14:52:40 +0200

100 underskrifter nådda

2023-03-30 20:45:31 +0200

50 underskrifter nådda

2023-03-30 17:59:03 +0200

25 underskrifter nådda

2023-03-30 17:12:17 +0200

10 underskrifter nådda