Till: Malin

Låt Östen få spela!

Låt Östen få spela!

För att östens tisdagskvällar är enda glädjen i hans gråa tillvaro

Varför är det viktigt?

För östens väl och ve


Anledningar att skriva under

  • Viktigt att Östen får litr värme i den gråa vardagen. En dag i massan