Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skånetrafiken

Låt Pågatågen rulla

Skånetrafiken, låt Pågatågen rulla! Ingen minskning av avgångar! Resenärers hälsa och de anställdas ekonomiska trygghet måste prioriteras!

Varför är det viktigt?

Inga reduceringar i den skånska kollektivtrafiken! Prioritera och resenärernas hälsa och de anställdas ekonomiska trygghet istället!

Den 25:e mars fick vi information att Skånetrafiken har planer att glesa ut trafiken. Anledningen är den nuvarande situationen med pandemin av Covid-19.

Vi, som håller igång pågatågen i Skåne, tycker att ett sådant beslut vore ogenomtänkt och rent skadligt. Det kommer att drabba resenärer och leda till smittans spridning. Ett sådant beslut skulle äventyra människors hälsa och, i de värsta fallen, liv. Det kommer att slå ekonomiskt mot oss anställda.

Skånetrafiken påstår att antalet resande har minskat efter pandemins utbrott. Vi, lokförare och tågvärdar, som jobbar på Pågatågen vet att det är en sanning med modifikation. Under rusningstider är det fortfarande många som åker till sina jobb. Oftast räcker inte sittplatser till alla resenärer. Minskning av avgångar kommer att leda till trängsel ombord och till smittans spridning.

Vi har sett skrämmande bilder från Stockholms bussar där människor tvingas att stå tätt intill varandra eftersom regionen bestämde att minska kollektivtrafiken. Vi vill undvika en liknande livsfarlig utveckling i Skåne. Resenärernas hälsa måste vara det viktigaste för Skånetrafiken. Många som åker våra tåg jobbar inom vården och de andra samhällsbärande yrkena. Skånetrafikens beslut skulle bli ett slag mot det hela samhället. Ingen spridning av Covid-19 i de Skånska tågen!

Vi anser även att Skånetrafikens beslut att minska antal avgångar är ett hårt ekonomiskt slag mot oss anställda i dessa oroliga tider. Skånetrafiken lägger helt över ansvaret för personalen på operatörerna. Det är den privata aktören Arriva Sverige driver pågatågen. Tyvärr är vi tvungna att konstatera att företaget prioriterar sina vinster över de anställdas hälsa och ekonomiska trygghet. Efter Skånetrafikens eventuella beslut kommer många av våra arbetskamrater att varslas och sägas upp. Vi, vanliga människor, kommer att betala priset för den nuvarande krisen. Så ska det inte vara!

Skånetrafiken, låt Pågatågen rulla! Ingen minskning av avgångar! Resenärers hälsa och de anställdas ekonomiska trygghet måste prioriteras!

Andra Avenyen 7, 281 32 Hässleholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-03-26 21:35:16 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-03-26 14:01:14 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-26 10:37:03 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-26 10:17:17 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-26 09:58:02 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-26 09:52:31 +0100

10 underskrifter nådda