Skip to main content

Till: Migrationsverket/Regeringen

Låt palestinierna stanna!

Låt palestinierna stanna!

Vi kräver att de statslösa palestinierna ska få stanna i Sverige!

Sedan den 8 januari 2020 sittstrejkar en grupp palestinier i ett tält på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. De är alla statslösa och kommer från det av Israel belägrade Gaza, andra kommer från Västbanken, Libanon, Libyen, Saudiarabien, Kuwait, Jemen, Irak m fl länder. De har fått avslag på sin ansökan om förnyat uppehållstillstånd.

Många är familjer med barn som varit här mellan 2 – 16 år. De saknar personnummer och utan uppehållstillstånd får de inte arbeta, ha tillgång till vård, ha hyreskontrakt eller bankkonto och saknar det mesta som för oss andra är en självklarhet.

Sverige har undertecknat konventionen om statslösa och har förbundit sig att bidra till UNHCR:s målsättning att avskaffa statslösheten till 2024. Frågan är om Sverige lever upp till sina internationella åtaganden. UNHCR har kritiserat Sverige för att inte ha en särskild procedur för statslösa.

Säkerställ att Sverige efterlever sina internationella åtaganden om statslöshet!
Inför statslöshet som en grund för uppehållstillstånd!

Se över tillämpningen av paragraf 1D i flyktingkonventionen!

Varför är det här viktigt?

Att vara ”statslös” innebär att inte ha medborgarskap eller nationalitet i något land och att helt sakna medborgerliga rättigheter. Den som är statslös kan inte utvisas till något land men som ett exempel kan nämnas att Migrationsverket menar att säkerhetsläget i Gaza inte längre hindrar att palestinier utvisas dit. Detta trots att att Israel regelbundet fäller bomber över Gaza då många oskyldiga civila dödas och många obeväpnade gazabor skjuts av israeliska krypskyttar då de demonstrerar för sin frihet. Möjligheten för dem att ta sig in i Gaza är obefintlig.


Anledningar att skriva under

  • För mig är det en självklarhet att kämpa för alla människors rätt till ett drägligt liv. Att vara statslös palestinier begränsar den möjlighet. Det borde därför vara självklart för Sverige att bevilja uppehållstillstånd till dessa människor så de får förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.
  • Så att alla ska få sitt frihet i det livet och att känna sig en normal människa.
  • Alla barn har rätt till att känna trygghet, detta genom att bo i ett tryggt land tillsammans med deras föräldrar som kom med till Sverige för att deras barn ska växa i trygghet. Sverige står för mänskliga rättigheter och det vill vi verkligen se

Uppdateringar

2020-02-22 19:55:01 +0100

500 underskrifter nådda

2020-02-06 20:21:49 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-02 15:10:23 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-31 11:46:02 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-30 19:04:05 +0100

10 underskrifter nådda