Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kulturminister Parisa Liljestrand

Låt Rembrandts mästerverk Batavernas trohetsed stanna i Sverige.

En mecenat klev in och betalade hyran för målningen till Konstakademien.

Konstakademien planerar att hyra ut Rembrandts berömda monumentalmålning ”Batavernas trohetsed till Claudius Civilis” till Rijksmuseum i Amsterdam. Vi kräver att regeringen agerar och säkrar att målningen stannar i Sverige.

Målningen, som funnits i Sverige sedan 1700-talet, har sedan år 1864 varit utlånad till Nationalmuseum, då dess ägare och förvaltare Kungl. Konstakademien inte har haft möjlighet att visa verket för allmänheten med den säkerhet och bevakning som krävs. Sedan 2018 har Konstakademien utkrävt en hyra på 400 000 kr/år av Nationalmuseum, en summa som museet med sin hårt ansträngda ekonomi inte längre kan betala.

Rijksmuseum, Nederländernas motsvarighet till Nationalmusem, har erbjudit Konstakademien att hyra den istället.

I måndags, den 30 oktober, bordlade akademiens styrelse beslut i ärendet. Nästa styrelsemöte äger rum den 27 november. Vi kräver att regeringen och kulturminister Parisa Liljestrand agerar innan dess, värnar vår kulturarv och löser Konstakademiens och Nationalmuseums finansiella tvist i frågan!

Varför är det viktigt?

Rembrandts målning är en del av vår historia. Generationer av besökare, skolklasser, författare och konsthistoriker har förundrats, beundrat och inspirerats av målningen. Att den hamnade i Sverige under 1700-talet är en konsekvens av handelsförbindelser mellan Nederländerna och Sverige. Målningen knyter vår historia med Europas och världens. Att låta Rijksmuseum hyra den vore inget annat än en skandal.

Kategori

Uppdateringar

2023-12-06 10:31:35 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 71 underskrifter

2023-11-05 08:35:00 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-02 10:49:59 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-01 20:39:50 +0100

10 underskrifter nådda