Hoppa till huvudinnehåll

Till: Olivia Wigzell, generaldirektör för socialstyrelsen

Låt vårdskadade vara med i förlossningsvårdens förbättringsarbete

Samla in förbättringsförslag via en enkät på 1177 för alla att svara på.
Skapa en fokusgrupp med vårdskadade som för talan för förbättringar i förlossningsvården. Föra en tydlig offentlig statistik.

Vårdskadade bär på erfarenheter som förlossningsvården kan lära sig av.
Utvärdera arbetsätt, interventioner, bemötande, etik.
Föra en tydligare offentlig statistik på hur många vaginala förlossningar som slutar i ett akutkejsarsnitt eller sugklocka.
Kvinnan har rätt till en säker vård för sig och sitt barn. Patienten i fokus.
Starta ett Nollvision arbete för att rädda fler barn/kvinnor ifrån att skadas eller avlida under förlossningen.

Varför är det viktigt?

Vårdskadade bär på erfarenhet som kan förbättra förlossningsvården. All vård kan utvecklas. En födsel ska vara på den födandes villkor samt säker. Mammans hälsa hör ihop med bebis hälsa.

Hur den kommer att överlämnas

Olivia Wigzell generaldirektör för socialstyrelsen.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-12-28 08:03:51 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-29 15:40:26 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-27 08:39:22 +0100

10 underskrifter nådda