Till: HÖGSKOLAN I HALMSTAD

LIKA MÅNGA HANDLEDNINGSTIMMAR FÖR ALLA

Det är inte okej att komma en månad innan examensarbete och säga att grupper ska slås ihop för att vi ska få handledningstimmar till examensarbetet. Vi har under hela vår utbildning fått reda på att vi ska skriva 2 och 2, och nu en månad innan ska vi ändra oss pga skolans resursbrist. Hur blir detta en likvärdig utbildning när tidigare studenter i samma utbildning fått skriva 2 och 2? Ska man helt plötsligt ändra detta, och vi ska behöva ta hänsyn till 4 olika viljor till samma arbete? De flesta av oss har redan bestämt par, och vad vi vill skriva om och nu helt plötsligt gäller inte detta.

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt för att få en likvärdig utbildning. Vi betalar pengar för att gå och utbilda oss, och gått snart 3 år i en utbildning där vi har grupperat oss för att skriva detta stora examensarbete. Ska vi bli drabbade pga skolans resursbrist?

Kristian IV:s väg 3, 301 18 Halmstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori