Till: Jag vill påverka Lena Hallengren och alla andra partiledare och svenska folket så att vi äntligen får lsgar som stärker barns rättigheter att välja var de vill växa upp och i trygghet och kärlek .

Lilla hjärtat

Utbilda socialtjänspersonal i att när lagarna träder i kraft verkligen stå upp för att värna barnens rätt! Föräldrar ska inte ha rätt att neka hjälp från socialtjänsten!!!! Detta gäller naturligtvis även de som lever i hederskulturer och som tvingas till tvångsgifte!!!!!

Varför är det viktigt?

Vi har antagit i år en ny lag som innebär att vi ska tillvarata barnens rättigheter, men den behöver förtydligas och förstärkas.