Skip to main content

Till: LO:s styrelse

LO ska delta i klimatstrejken 27 september!

LO ska delta i klimatstrejken 27 september!

Under juli utlyste klimataktivisten Greta Thunberg en klimatstrejk 27 september. LO som organiserar över en miljon människor på arbetsmarknaden bör delta i strejken och uppmana sina medlemmar att deltaga i den mån som är möjlig.

Förbundsstyrelsen ska sanktionera deltagandet i den tillfälliga strejken för att skapa press i det svenska klimatarbetet.

Varför är det här viktigt?

LO är en av landets största civila medlemsorganisationer vars betydelse påverkar hur samhället ska se ut. Ju mer organisationen engagerar sig i klimatfrågan, desto större press för politikerna att agera efter Parisavtalets målsättningar. Strejken är en åtgärd för att markera allvaret i situationen.

LO-borgen, Barnhusgatan, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Den alltmer ökande bilism som ju förorena luften vi andas
  • Det är viktigt!
  • Det finns inga jobb på en död planet - Klimatfrågan ÄR facklig!

Uppdateringar

2019-08-12 22:58:48 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-08-11 17:37:34 +0200

500 underskrifter nådda

2019-08-10 09:19:28 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-10 06:38:49 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-10 00:19:57 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-09 23:26:50 +0200

10 underskrifter nådda