Hoppa till huvudinnehåll

Till: FN:s särskilda sändebud till Jemen/ United Nations Special Envoy for Yemen, Sveriges utrikesminister, EU:s ansvariga för 1325-agendan

Makt åt kvinnor i Jemens fredsprocess!/ Power to women in Yemen's Peace Process!

Jag kräver att:

- parterna respekterar FN:s säkerhetsråds resolution 1325
- kvinnor inkluderas i fredsförhandlingarna
- kriget avslutas och parterna arbetar för en hållbar fred

I demand that:

- the parties respect UN Security Council Resolution 1325
- women are included in the peace negotiations
- the war ends and that the parties work for a lasting peace

Varför är det viktigt?

Den humanitära situationen i Jemen är katastrofal. Fredsförhandlingarna går långsamt. Att inkludera kvinnor i förhandlingarna kan innebära en förbättrad situation för befolkningen och öka kvinnors ställning i samhället efter konflikten. Att kvinnor deltar är dessutom en rättighet, bestämd av FN:s säkerhetsråd.

The humanitarian situation in Yemen is disastrous. Peace negotiations are going slow. Including women in the negotiations can lead to an improved situation for the population and improve women's position in society after the conflict. In addition, the participation of women is a right determined by the UN Security Council.

Photo: WFP/ Reem Nada

Länkar

Uppdateringar

2019-12-09 20:22:39 +0100

100 underskrifter nådda

2019-10-19 22:02:00 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-03 18:00:03 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-26 14:18:28 +0200

10 underskrifter nådda