Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

#mätpollen

#mätpollen

Det är dags att mäta pollen - i hela landet! Var tredje person har pollenallergi. Pollenprognoserna är en viktig hjälp för många att planera sin medicinering och vardag. Men halva Sverige står utan pollenprognoser. Hjälp oss att sätta tryck på regeringen att mäta pollen i hela landet!

Varför är det viktigt?

Pollenallergi är en folksjukdom. Var tredje svensk är drabbad. Många har stora svårigheter i vardagen under pollensäsongen. Trötthet, försämrad sömn och koncentrationssvårigheter är de vanligaste besvären. Sjukskrivning eller problem att klara skolan är inte ovanligt.

Att följa pollenprognoserna är ett sätt för personer med pollenallergi att veta när de behöver börja ta sin medicin och när de kan vara utomhus. 8 av 10 med pollenallergi säger att de har nytta av prognoserna. Att hålla koll på prognoserna är ett av de första råden en person med allergi får av vården. Mätningarna behövs också för forskning om klimat och miljö.

Men i halva Sverige görs inte längre några pollenprognoser. Ingen vill betala. Det som hänt i de fyra nordligaste länen kan när som helst hända på andra ställen. I flera mätområden väntar nya pensionsavgångar i närtid. Läget är akut. Nu måste regeringen lösa frågan och betala för pollenmätningar över hela landet.

Hur kan jag påverka?

Du ställer dig enklast bakom uppropet genom att skriva upp dig här till höger. Du kan också skriva en kommentar nedan om varför pollenmätningarna behövs.
Varje namn räknas och nu är det viktigt att vi är många för att regeringen ska agera. Alla i Sverige har rätt att veta hur pollenprognoserna ser ut där de bor!

Kampanjen drivs av Astma- och Allergiförbundet och är politiskt obunden. Vårt enda syfte med uppropet är att säkra pollenprognoserna i hela landet. Vi kommer att överlämna namnunderskrifterna till regeringen. Ju fler vi är, desto mer kan vi få regeringen att lyssna! #mätpollen

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Är pollenallergiker i Norrland. Detta är vansinne! Har alltid följt prognoserna. 🤨
  • Allergin kom plötsligt en sommar för många år sen. Tack vare pollenprognosen listade jag ut exakt vad jag var allergisk mot och jag kan preparera bättre vid höga halter.
  • Norrland är en del av Sverige

Uppdateringar

2021-04-13 13:55:41 +0200

Nu har vi nått 2000 underskrifter. Kan vi tillsammans nå 10 000 underskrifter? Kommentera gärna om varför just du tycker att pollenmätningar är så viktiga. Tack för ditt engagemang!

2021-04-12 11:38:36 +0200

Att mäta pollen är inte bara viktigt för att veta när man ska medicinera. Det är också viktigt för forskningen och följa klimatförändringarna. Läs mer här: https://fof.se/artikel/klimatforandringar-forvarrar-pollenallergi

2021-04-08 22:05:10 +0200

Nu har vi nått över 1000 namnunderskrifter. Stort tack för ert engagemang. Tillsammans kan vi skapa förändring!

2021-04-08 08:54:34 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-07 18:38:47 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-07 11:25:53 +0200

Stort tack för ert engagemang. Vi har redan nått 100 underskrifter!

2021-04-07 11:24:55 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-07 10:15:57 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-07 09:24:41 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-07 09:07:25 +0200

10 underskrifter nådda