Hoppa till huvudinnehåll

Till: Tierps kommun

Medborgarförslag: Förbättra sopsortering i Tierps kommun

Medborgarförslag: Förbättra sopsortering i Tierps kommun

Vi föreslår vi att Tierps kommun:
- Ordnar fler återvinningscentraler alternativt erbjuder ’upphämtningstillfällen’ för grovsopor och farligt avfall i orter där det inte finns en återvinningscentral
- Utvecklar initiativet ’Mobil återbruksinsamling’

Varför är det viktigt?

Att varje hushåll i Tierps Kommun källsorterar och återvinner är idag högst relevant och nödvändigt för att ta tillvara på jordens resurser. Men för att människor i kommunen ska sortera sitt avfall krävs att det är enkelt och icke tidskrävande. Dessvärre ser det inte ut så idag i Tierps Kommun när det kommer till att sortera grovsopor samt farligt avfall.
Det är svårt och tidskrävande för invånare att ta sig till en återvinningscentral eftersom dessa enbart är tre i antalet i hela kommunen. Den som bor i exempelvis Mehedeby eller Hillebola förväntas transportera sig med sitt avfall till en återvinningscentral som finns minst en mil bort. Förutom att transporten i sig tar tid finns ännu ett hinder och det är att upplägget förutsätter att varje hushåll har tillgång till bil; så är inte fallet.
Av ekonomiska skäl finns heller inte alltid möjlighet för alla hushåll att ”slösa” bensin eller diesel (som ofta är bilarnas bränsle) på en extra bilfärd som krävs för att ta med sig avfallet till återvinningscentralen. Då prioriteras sortering och återvinning av avfall bort och därmed går material som kunde ha återvunnits förlorad.

Tierps kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-11-11 10:33:15 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-10 21:56:04 +0100

10 underskrifter nådda