Till: Wallfast AB

Miljöhus Smedsbacksgatan 2

Till Wallfast från boende på Smedsbacksgatan 2

Vi hyresgäster på Smedsbacksgatan 2 uppskattar ert arbete med att förbättra fastigheten ur trivsel- och hållbarhetssynpunkt.

Då vår boendemiljö förändrats under det senaste året vill vi framföra följande.

Vi önskar dessa förändringar i vår fastighet:

1. Soprummet längst ned i huset görs om till ett andra cykelförråd
2. Ett miljöhus som inrymmer både källsortering och brännbara sopor byggs utanför fastigheten

Resultat:
- Vi hyresgäster får mer plats för våra cyklar inomhus
- Vi hyresgäster slipper bullret, slitaget och den negativa påverkan på boendemiljön som sophanteringen inomhus idag orsakar
- Det återkommande sanitära problemet med råttor i soptunnorna utanför vår fastighet får en ordentlig lösning
- Det blir lättare för sophämtningen när allt står på samma plats utomhus

LÄNK till skiss: https://sites.google.com/view/miljhus-smedsbacksgatan-2/
LÄNK till Biotera: https://bioteria.com/produkter/avfallsteknik/mijohus-biobod/

Ett miljöhus kan byggas direkt på hårt underlag och kräver inte bygglov.

Vi önskar svar skriftligen samt en åtgärdsplan under februari 2022.

Vänlig hälsning,
Hyresgästerna på Smedsbacksgatan 2

Varför är det viktigt?

Vi vill värna om en trivsam boendemiljö i vårt hus.

Hur den kommer att överlämnas

Via epost och som fysiskt brev.

Smedsbacksgatan 2, 115 39 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Mer information