Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alingsås kommun

Stoppa större barngrupper på Stockslycke förskola

Vi föräldrar måste säga ifrån!
Antalet barn på Stockslycke förskola ökar!

Enligt förskolans rektor ska det börja flera nya barn på Solstrålen och Regnbågen under våren. Redan i februari blir de totalt 22 barn i barngrupperna och i maj/juni kommer enligt uppgift ytterligare barn att skolas in. Rektorn har dock inte kunnat ge besked om hur många ytterligare barn det blir. För att underlätta kommer en ny pedagog att tillsättas, i oklar omfattning.

Skolverket rekommenderar en barngrupp på 9-15 barn i åldern 4-5 år. Större barngrupper kan göra barn stressade av de många relationer de behöver hantera varje dag och konsekvenserna blir otrygga barn och frånvarande pedagoger. Vi vill att barnen skall få den omsorg och stimulans de behöver och pedagogerna ska ges möjlighet att utföra det pedagogiska arbete de är utbildade för. För pedagogerna är läget ansträngt redan i nuläget.

Hur länge kommer barn och pedagoger att orka?

Vi föräldrar måste visa att vi är oroliga för våra barn och våra pedagoger genom att säga ifrån och sätta ner foten!

Varför är det viktigt?

Tillsammans kan vi göra skillnad. Hör av dig till föräldrarna Johanna Ekberg eller Siri Johansson på Solstrålen för att vara med och driva frågan framåt.

Stockslyckevägen 16, 441 50 Alingsås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-12-05 20:30:54 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-30 08:50:26 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-23 19:59:03 +0100

10 underskrifter nådda