Hoppa till huvudinnehåll

Till: EUs ministerråd

Minska Östersjöns fiskekvoter

Kvoterna måste minska - helst förbjudas, tills bestånden av sill och skarpsill har återhämtat sig.

Varför är det viktigt?

Nuvarande beslut ger stor sannolikhet för ekosystemkollaps vilket vi delvis redan sett utmed Sveriges kuster där det idag i stort inte går att fånga fisk. Kommer vi i framtiden överhuvudtaget att ha fisk i Östersjön?

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-02-28 20:43:59 +0100

25 underskrifter nådda

2022-10-21 12:40:53 +0200

10 underskrifter nådda