Till: Politikerna i Edet

Motorgård för ungdomar

En motorgård är en lokal där motorintresserade kan träffas och reparera eller bygga om sina motorfordon.

Bygg om det gamla badhuset till motorgård och ungdomskafé. Ungdomarna har ingenstans att vara och umgås. Låt dem meka lite i en garagedel i huset.

Varför är det viktigt?

Vi vill att våra ungdomar ska ha en bra uppväxt med äldre som umgås och ger dem en trygghet, inspiration, och stöd.

Ta vara på ungdomarnas intressen och ge dem en vettig social tillvaro.

Lilla Edet, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori