Tillbaka till kampanj

Till: Sveriges regering, Socialstyrelsen och regionerna

Multidisciplinära mottagningar för långtidscovid behövs i samtliga regioner.

Anledning att skriva under

  • För att vi ska få möjlighet att bli friska