Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Bälinge skola

En trygg, säker och hygienisk arbetsmiljö på Bälinge skola nu!

På Bälinge skola går över 400 elever. Behovet att renovera eller bygga om skolan har varit skriande i minst ett årtionde. Under hela denna tid har Bälingeborna väntat tålmodigt på att en ny skola ska byggas. Vi har fått höra olika bud om hur detta ska göras och tidplanen har hela tiden flyttats framåt. Nu under våren fick vi till slut veta att barnen kommer behöva gå kvar i skolan till år 2030! 

Skolan är mycket sliten och basala funktioner som toaletter fungerar inte som de ska. Vid flera tillfällen har vakuumtoaletterna varit avstängda vilket lett till att hela årskurser inte haft tillgång till toaletter vid sina klassrum. Även när toaletterna fungerar krånglar dörrar och lås, vilket gör att barnen inte törs låsa om sig. Gemensamma utrymmen, gymnastiksalar, duschrum och matsal är slitna och eftersatta. I många år har baracker stått på skolgården, där tre klasser och fritids har sin verksamhet.

Den segdragna processen kring ombyggnaden av skolan har lett till att barackernas bygglov nu inte går att förlänga mer och barackerna kommer därför tas bort och, enligt nuvarande plan, inte ersättas. Det innebär att eleverna ska trängas ihop på än mindre yta än idag, dessutom i dåligt fungerande lokaler. Detta kommer t.ex. innebära att 260 elever måste dela på ett enda grupprum.

Det är inte svårt att förstå att det omöjliggör lärarnas uppdrag att ge eleverna en ändamålsenlig, anpassad och trygg undervisning. Uppsala kommuns utbildningsnämnd och Uppsala kommun Skolfastigheter AB nonchalerar fullständigt barnrättsperspektivet i sina beslut kring Bälinge skola! Detta strider mot barnkonventionen, vilken sedan 2020 är lag i Sverige.

Vi kräver att Bälinge skola prioriteras nu! Det innebär att se till att lokalerna inte krymper och att en grundlig renovering av skolan genomförs, så att den kan vara en säker och funktionell lärmiljö i de sju år det dröjer innan en ny skola står klar i Bälinge. En plan för hur arbetena ska genomföras behöver stå klar till sommaren så att de mest akuta åtgärderna kan genomföras innan nästa läsår!

Eleverna och personalen på Bälinge skola behöver en trygg, säker och hygienisk arbetsmiljö!

Varför är det viktigt?

Eleverna och personalen på Bälinge skola behöver en trygg, säker, hygienisk och ändamålsenlig arbetsmiljö!
Allmänningsvägen 31, 743 81 Bälinge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-05-08 21:27:50 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-05-02 21:43:12 +0200

500 underskrifter nådda

2023-05-02 12:20:32 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-02 11:32:51 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-02 10:58:58 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-02 10:46:21 +0200

10 underskrifter nådda