Hoppa till huvudinnehåll

Till: Solör bioenergi AB

Namninsamling emot Solör Bioenergy AB prishöjning av fjärrvärme i Härryda

Vi är många boende i Härryda som har påverkats negativt av den stora prishöjningen på fjärrvärme som har skett av Solör bioenergi i Härryda kommun. Vi vill att företaget nu tar ansvar för den ökade prishöjningen, ser över företagets kostnader och minskar priset. Det är inte okej att Solör utnyttjar sig ställning och höjer priset med 20%. Vi kräver att företaget justerar sitt pris nu men även retroaktivt för den höjning.

Mer information:
https://www.harrydaposten.se/nyheter/fjarrvarmen-i-harryda-bland-de-dyraste-i-landet-konkurrensverket-utreder-bolag-.da27003f-aea3-491e-910c-b9f833d31e21

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att vi inte låter Solör utnyttja sin ställning på marknaden och höja priserna till en orimlig nivå.

Hur den kommer att överlämnas

Direkt till VDn för Solör Bioenergi

Härryda, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-11-21 17:55:14 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-20 11:53:13 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-20 08:54:03 +0100

10 underskrifter nådda