Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Söderhamn

Nej till vindindustrin på Storgrundet

Vi vill att kommunen använder sin vetorätt mot Storgrundet Offshore AB ansökan om anläggande av vindkraftsindustri vid Storgrundet.
Miljökonsekvenserna kommer bli betydande, både för människor, landdjur, fåglar och fiskreproduktionen.
Dessa konsekvenser har bagatelliserats och är endast fragmentariskt beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen.
Industrin kommer ligga mycket nära Storjungfrun, endast 3 km bort närmsta fastland 6 km bort och c:a 10 km från närmaste öarna Lockskär, Hamnskär, Rönnskär och Enskär med idag sprudlande friluftsliv, kommunala gäststugor fågelliv med bl.a. nyetablerade havsörnsreden mm. Allt detta riskeras vid ett godkännande.
Till nöds kan man acceptera vindkraft längre ut i havet, det finns både utpekade platser bättre lämpade idag.
Projektet Storgrundet kommer synas på c:a 60 km avstånd, Söderhamn stad (c:a 20 km) ligger inom riskavstånd för människan i form av störd hjärtrytm, infraljudens påverkan från anläggningarna, blinkande ljus och uttröttande buller.
Några exempel på skyddsvärda områden som kommer beröras är Kommunala naturreservatet Storjungfrun 3 km bort, Naturreservatet Axmar 6 km bort, Lilljungfrun 9 km bort, Naturreservatet Stenöorn 12 km bort, Natura 2000 området Axmar-Gåsholma 6,5 km bort.
I naturskyddsföreningens rapport om vindkraft kan man läsa följande.
• Vindkraft ska inte byggas i skyddade områden eller i områden med höga naturvärden. Detta inkluderar bland annat Natura 2000-områden, naturreservat, nationalparker, biotopskyddsområden, riksintresse obrutna fjäll, skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper samt viktiga fågel- och fladdermusområden.
Vi hemställer med detta upprop att kommunfullmäktige nyttjar sitt kommunala veto och säger nej till vindindustriprojektet Storgrundet

Varför är det viktigt?

Hej
Vi måste använda alla tillgängliga medel för att stoppa den totala skövling av kusten som blir fallet om dessa kustnära vindkraftsetableringar blir av. Det är en naturförstöring och förstörelse av många 1000 människors närmiljö om det tillåts att bygga 300 meter höga vindsnurror som syns 62 km bort i horisonten. Därför blir det viktigt att vi kan visa en stor enighet i frågan för styrande politiker i Söderhamns kommun. Lars Erik Behrns , boende på Lockskär

Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-10-21 18:50:28 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-10-06 08:11:05 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-30 21:50:34 +0200

Hej På ett dygn är vi nu 220 som skrivit under.
Jag är helt säker på att vi har minst 1000 på en vecka från nu, dela med era kompisar på mailen, be grannen signa så är vi hemma. Lars Erik

2021-09-30 08:01:39 +0200

Hej På en kväll/natt har vi nu 118 underskrifter, bra men målet är minst 1000 (fullt möjligt , Facebooksidan Nej till kustnära vindkraft vid Jungfrukusten har 1200 medlemmar)
Hjälp till så mycket du kan så kan vi lämna en lång lista till Kommunfullmäktige om några veckor

2021-09-29 22:37:37 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-29 19:10:18 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-29 18:01:13 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-29 17:28:27 +0200

10 underskrifter nådda