Skip to main content

Till: Heléne Fritzon, Mikael Ribbenvik, Fredrik Beijer, Patrik Engström och Morgan Johansson

NU ÄR DET NOG! Sverige mot tvångsdeportationer till Afghanistan

NU ÄR DET NOG! Sverige mot tvångsdeportationer till Afghanistan

Ta ert ansvar och sluta hänvisa till varandra.
Stoppa tvångsdeportationerna till kriget i Afghanistan nu!

Varför är det här viktigt?

Tusentals ensamkommande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar och ifrågasättande av sina asylskäl. Migrationsverkets egen bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan strider mot snart sagt alla andra, seriösa bedömningar.

MEN VEM BÄR ANSVARET?
Tidigare migrationsminister Heléne Fritzon hänvisade återkommande till Migrationsverket, där generaldirektören Mikael Ribbenvik i sin tur hänvisade tillbaka till regering och riksdag.
Vid pågående tvångsdeportationer hänvisar Migrationsverket till Gränspolisen.
Men Gränspolisen har inte heller något ansvar för dessa människoliv, eftersom man bara verkställer myndighetsbeslut, enligt Gränspolisens nationella chef Patrik Engström.

TVÅNGSDEPORTATIONERNA MÅSTE UPPHÖRA!
Tvångsdeportationerna till Afghanistan fortsätter, trots att ingen längre tar på sig ansvaret för den pågående rättsskandalen och humanitära tragedin.
Asylprocesserna visar generellt på bristande rättssäkerhet, allt från havererade åldersbedömningar till tolkar som inte kan språket. Dessutom strider Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget mot aktuella rapporter från bland andra Röda Korset, Amnesty International och UNHCR.

En lösning måste till, eftersom asylprocesserna måste präglas av rättssäkerhet och för att våra mänskliga rättigheter måste respekteras.

VI RIKTAR OSS TILL ER
Tidigare migrationsminister Heléne Fritzon, Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer, chefen för Gränspolisen Patrik Engström och justitieminister Morgan Johansson.

Vi kräver:
STOPPA TVÅNGSDEPORTATIONERNA TILL KRIGET I AFGHANISTAN NU!

För det nationella nätverket NU ÄR DET NOG!
* Marit Törnqvist, info@marittornqvist.com
* inger Achrén, Inger.achren@gmail.com
* EvaMärta Granqvist, evamarta@live.se

Läs mer om rättsosäkerheten på Migrationsverket, och om hur de ansvariga hänvisar till varandra.
https://www.facebook.com/groups/808057209336108/permalink/1343923565749467/


Anledningar att skriva under

  • Hanteringen och bemötandet av de ensamkommande har från myndighetshåll varit under all kritik ända från start. Det är dags att göra rätt, stå upp för de mänskliga rättigheter vi påstår oss värna och ta ansvar för de beslut vi fattat. När jag ser hur dessa ungdomar behandlas skäms jag över att vara svensk.
  • För att det är självklart för mig, oroar mig fruktansvärt mycket för mina vänner. Hur de ens står på benen är en gåta.
  • Vi ska ge ensamkommande skydd. Utbildning i stället för utvisning!!!

Uppdateringar

2018-12-18 01:22:26 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-12-16 11:13:35 +0100

500 underskrifter nådda

2018-12-15 17:06:19 +0100

100 underskrifter nådda

2018-12-15 14:56:31 +0100

50 underskrifter nådda

2018-12-15 13:21:00 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-15 12:26:27 +0100

10 underskrifter nådda