Till: Heléne Fritzon, Mikael Ribbenvik, Fredrik Beijer, Patrik Engström och Morgan Johansson

NU ÄR DET NOG! Sverige mot tvångsdeportationer till Afghanistan

NU ÄR DET NOG! Sverige mot tvångsdeportationer till Afghanistan

Ta ert ansvar och sluta hänvisa till varandra.
Stoppa tvångsdeportationerna till kriget i Afghanistan nu!

Varför är det här viktigt?

Tusentals ensamkommande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar och ifrågasättande av sina asylskäl. Migrationsverkets egen bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan strider mot snart sagt alla andra, seriösa bedömningar.

MEN VEM BÄR ANSVARET?
Migrationsminister Heléne Fritzon hänvisar återkommande till Migrationsverket, där generaldirektören Mikael Ribbenvik i sin tur hänvisar tillbaka till regering och riksdag.
Vid pågående tvångsdeportationer hänvisar Migrationsverket till Gränspolisen.
Men Gränspolisen har inte heller något ansvar för dessa människoliv, eftersom man bara verkställer myndighetsbeslut, enligt Gränspolisens nationella chef Patrik Engström.

TVÅNGSDEPORTATIONERNA MÅSTE UPPHÖRA!
Tvångsdeportationerna till Afghanistan fortsätter, trots att ingen längre tar på sig ansvaret för den pågående rättsskandalen och humanitära tragedin.
Asylprocesserna visar generellt på bristande rättssäkerhet, allt från havererade åldersbedömningar till tolkar som inte kan språket. Dessutom strider Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget mot aktuella rapporter från bland andra Röda Korset, Amnesty International och UNHCR.

En lösning måste till, eftersom asylprocesserna måste präglas av rättssäkerhet och för att våra mänskliga rättigheter måste respekteras.

VI RIKTAR OSS TILL ER
Migrationsminister Heléne Fritzon, Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer, chefen för Gränspolisen Patrik Engström och justitieminister Morgan Johansson.

Vi kräver:
STOPPA TVÅNGSDEPORTATIONERNA TILL KRIGET I AFGHANISTAN NU!

För det nationella nätverket NU ÄR DET NOG!
* Marit Törnqvist, info@marittornqvist.com
* inger Achrén, inger.achren@gmail.com
* EvaMärta Granqvist, evamarta@live.se

Läs mer om rättsosäkerheten på Migrationsverket, och om hur de ansvariga hänvisar till varandra.
https://www.facebook.com/groups/808057209336108/permalink/1343923565749467/


Anledningar att skriva under

  • För att hjälpa unga människor med en bra start i livet och för att hjälpa Sveriges äldrevård. En vård som inte fungerar.. Unga och äldre människor kan hjälpa varandra att höja livskvaliteten! Vi behöver unga människor till en åldrande befolkning!
  • Angeläget att Sverige ska agera humant
  • Sveriges migrationspolitik är horribel just nu och migrationsverkets handlande är under all kritik

Uppdateringar

2018-12-18 01:22:26 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-12-16 11:13:35 +0100

500 underskrifter nådda

2018-12-15 17:06:19 +0100

100 underskrifter nådda

2018-12-15 14:56:31 +0100

50 underskrifter nådda

2018-12-15 13:21:00 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-15 12:26:27 +0100

10 underskrifter nådda