Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla Göteborgare

Nu kan Västlänken bli tunnelbana!

Den olönsamma Västlänken kan tas tillvara och bli en en värdefull länk i Göteborgs spårtrafik. Den kan kompletteras till en Tunnelbana.

I vårt förslag vi hur Västlänken kan kompletteras och bli lönsam. Att bygga om Västlänken till tunnelbana är en sensationell möjlighet för göteborgarna med bl.a. följande fördelar:

- Mycket snabbare kollektivtrafik i hela staden
- Bättre miljö med färre bilar i stan
- Ett tillgängligt och levande centrum
- Värnar innerstadens kulturmiljö
- Förbinder Hisingen med Centrum

Vi ger därför möjlighet för alla er som gillar förslaget att skriva under på vår namninsamling.

Vill du läsa mer om förslaget, klicka här: https://tunnelbana.nu

Varför är det viktigt?

Därför att Göteborg gör stora vinster genom effektivare resande.

Vilka vinster gör då Göteborg?
- Restidsvinster för spårvägs resenärer i Göteborg blir 1,1 Mdr/år
- Busstrafiken påverkas mycket positivt när trängsel och konkurrens med spårvagnar om utrymmet försvinner.
- Snabbheten i tunnelbanan kommer att öka kollektivresandet dramatiskt. Nuvarande målsättning för Göteborgs kommun är att nå 55% år 2035. Ger ännu större restidsvinster.
- Kollektivresandet i hela regionen påverkas gynnsamt med restidsvinster.
- Tillgänglighet till butiksgator och parkeringsmöjlighet för bilar förbättras avsevärt. Attraktivitet, ökad affärsverksamhet och värdeökningar blir följden.
- Minskade krav på förstärkning av kanalmurar och gator i centrala Göteborg.
- Enklare trafiklösningar för alla trafikslag.
- Den försummade Hisingen knyts ihop med övriga staden i ett snabbare nät

Det innebär att totala samhällsvinsten närmar sig 2 miljarder / år.

Hur den kommer att överlämnas

Förslaget kommer vi att föra fram till politiker och befattningshavare. Ju fler som står bakom förslaget desto större möjlighet har vi att det kommer att utredas.

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2022-12-12 22:38:30 +0100

100 underskrifter nådda

2022-11-10 23:21:04 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-05 14:49:18 +0100

25 underskrifter nådda

2022-10-29 08:51:27 +0200

10 underskrifter nådda