Tillbaka till kampanj

Till: Sveriges regering

#NURÄCKERDET

Anledning att skriva under

  • För nu är det nog! Våra folkvalda måste sluta snacka och börja genomföra kraftfulla årgärder mot alla dessa män som utgör en samhällsfara. De är ett kraftfullt symptom på att något är väldigt sjukt i samhällsnormen! Värna kvinnan och kräv utveckling av männen!