Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

#NURÄCKERDET

#NURÄCKERDET kräver en kriskommission som gör en samlad bedömning av kostnaderna för- och effekterna av ojämställdheten inom alla samhällsområden och lämnar förslag på hur kvinnors mänskliga rättigheter ska tillgodoses.

Varför är det viktigt?

Våld, trakasserier, hot och hat mot kvinnor i Sverige måste upphöra. Kvinnors mänskliga rättigheter ska tillgodoses och jämställda livsvillkor ska råda inom alla områden och i livets alla faser. För att nå dit krävs en kommission som beaktar såväl juridiska, ekonomiska, psykologiska som demokratiska aspekter av ojämställdhet i vårt samhälle.

En kriskommission ska kartlägga och ge ett samlat förslag på åtgärder mot:

*De psykologiska, sociala och ekonomiska kostnaderna för, och konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor

*Rättsosäkerheten som råder för kvinnor i svenskt rättssystem och effekterna av detta

*Skillnaderna mellan hur män och kvinnors berättelser värderas och bemöts i offentligheten samt effekterna av hat och hot

*Varför kvinnors mänskliga rättigheter fortsatt 2021 inte tillgodoses utan ofta kränks eller förbises

*Varför ojämställdheten i livets alla faser fortsatt är stor och förändras i alltför långsam takt

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen ska överlämnas till samtliga av regeringens ministrar

Uppdateringar

2021-11-07 22:10:34 +0100

20,000 underskrifter nådda

2021-05-05 15:03:43 +0200

10,000 underskrifter nådda

2021-04-22 12:48:55 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-04-21 20:32:39 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-21 19:49:55 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-21 19:12:53 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-21 19:06:56 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-21 16:32:44 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-21 09:32:20 +0200

10 underskrifter nådda