Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

#NURÄCKERDET

FS
Kontakta kampanjskaparen
Kampanjen skapades av
Frida Stranne
#NURÄCKERDET

#NURÄCKERDET kräver en kriskommission som gör en samlad bedömning av kostnaderna för- och effekterna av ojämställdheten inom alla samhällsområden och lämnar förslag på hur kvinnors mänskliga rättigheter ska tillgodoses.

Varför är det viktigt?

Våld, trakasserier, hot och hat mot kvinnor i Sverige måste upphöra. Kvinnors mänskliga rättigheter ska tillgodoses och jämställda livsvillkor ska råda inom alla områden och i livets alla faser. För att nå dit krävs en kommission som beaktar såväl juridiska, ekonomiska, psykologiska som demokratiska aspekter av ojämställdhet i vårt samhälle.

En kriskommission ska kartlägga och ge ett samlat förslag på åtgärder mot:

*De psykologiska, sociala och ekonomiska kostnaderna för, och konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor

*Rättsosäkerheten som råder för kvinnor i svenskt rättssystem och effekterna av detta

*Skillnaderna mellan hur män och kvinnors berättelser värderas och bemöts i offentligheten samt effekterna av hat och hot

*Varför kvinnors mänskliga rättigheter fortsatt 2021 inte tillgodoses utan ofta kränks eller förbises

*Varför ojämställdheten i livets alla faser fortsatt är stor och förändras i alltför långsam takt

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen ska överlämnas till samtliga av regeringens ministrar


Anledningar att skriva under

  • Vi föds som människor oavsett kön
  • Viktigt !!
  • För nu är det nog! Våra folkvalda måste sluta snacka och börja genomföra kraftfulla årgärder mot alla dessa män som utgör en samhällsfara. De är ett kraftfullt symptom på att något är väldigt sjukt i samhällsnormen! Värna kvinnan och kräv utveckling av männen!

Uppdateringar

2021-05-05 15:03:43 +0200

10,000 underskrifter nådda

2021-04-22 12:48:55 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-04-21 20:32:39 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-21 19:49:55 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-21 19:12:53 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-21 19:06:56 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-21 16:32:44 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-21 09:32:20 +0200

10 underskrifter nådda