Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges Näringsminister

Nytt namn för Skogsstyrelsen

Nytt namn för Skogsstyrelsen

Plantagestyrelsen bör bli Skogsstyrelsens nya namn.

Myndigheter behöver namn som korrekt beskriver vad deras huvudsakliga uppgifter i samhället är.

Varför är det viktigt?

Skogsstyrelsen bör ha ett namn som bättre beskriver vad deras huvudfokus är. Då deras nuvarande huvudsakliga uppgift är att ombesörja plantering av träd i ordnade former, där bevarandet av skog är en sekundär uppgift, bör därför namnet återspegla denna prioritet.

Hur den kommer att överlämnas

I nuläget är planen att överlämna underskrifterna digitalt. Detta kan ändras i framtiden.

Kategori

Uppdateringar

2021-10-01 05:01:42 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-22 17:57:01 +0200

10 underskrifter nådda