Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och den allmänna opinonen

Öppna härbärge för EU-medborgare i Lund

Kära politiker. Vi som skriver under denna namninsamling vill se ett Lund där EU-medborgares rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter. Vi sympatiserar med Amnesty Internationals förslag om långtidshärbärge, vilket bland annat utformats utifrån hur härbärget som tidigare fanns för EU-medborgare som befann sig i utsatthet i Lund drevs. Vi vill tillbaka till situationen då Lund var ett föredöme för andra kommuner. Ingen ska sova utomhus i vårt Lund. Vi kräver därför att Lunds politiker agerar, exempelvis i samarbete med ideell sektor, för att ett långtidshärbärge ska öppna i Lund igen för denna målgrupp. De allra flesta EU-medborgare som lever i utsatthet i Lund är romer från Rumänien, låt oss inte upprepa antiziganistiska förslag och tendenser vilka följt romer genom århundraden i Sverige. Agera rättighetsbaserat och ge tak över huvudet till människor som idag är i behov av det i Lund.

Varför är det viktigt?

Rätten till boende och drägligt leverne är universella mänskliga rättigheter och ska respekteras för alla överallt. Detta enligt FN:s konvention av mänskliga rättigheter. De villkoras ej genom medborgarskap utan av att en är människa. Vi vill inte se att dessa löften till världens människor kränks i vårt Lund. Vi har tidigare varit föregångare i Lund och vi ska bli det igen.

Lund

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-10-07 14:29:09 +0200

100 underskrifter nådda

2019-10-07 07:52:50 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-06 22:52:00 +0200

25 underskrifter nådda

2019-10-06 22:13:17 +0200

10 underskrifter nådda