Hoppa till huvudinnehåll

Till: Nuvarande och f.d. patienter inom svensk transvård

Patientupprop för en bättre transvård

Intyga att du haft nytta av den transvård du erhållit!

Varför är det viktigt?

Stockholm 24 maj, 2021

De senaste åren har media varit fyllda av artiklar, krönikor och reportage som varit öppet kritiska till svensk transvård. Fokus har ofta varit på påstådda negativa effekter av hormonbehandling och kirurgiska ingrepp. Vi vill med detta brev ge vår bild av den behandling vi erhållit på olika kliniker i landet. Vår uppfattning är att den hjälp vi fått varit helt avgörande för vårt välbefinnande, i många fall livsviktig. För de flesta transpersoner är vardagen en kamp där en ständigt prövas inom yrkesliv, utbildning och inom sociala sammanhang som familj och släkt. För att kunna leva i sin önskade könsidentitet är flera av de behandlingar som erbjuds helt avgörande och vi ser med stor oro på de krav om förändringar av vården som nu ställs.

Vi förnekar absolut inte att några av oss av olika anledningar inte fått ett bra resultat eller att en del nu ångrar delar av sin behandling. Det är av största vikt att dessa patienter tas på allvar och snabbt får den hjälp de behöver men enstaka fall kan inte användas för att göra generella inskränkningar i existerande transvård. Vi uppmanar med detta brev de ansvariga att minska de mycket långa väntetider som nu plågar många patienter samt att fortsätta anlägga ett vetenskapligt och medicinskt perspektiv på all transvård. Risker och bieffekter kommer alltid att finnas men de ska vägas mot att de positiva resultat som de allra flesta patienter vittnar om.

Transföreningen FPES

Kategori

Uppdateringar

2021-06-09 08:29:51 +0200

100 underskrifter nådda

2021-06-02 15:34:24 +0200

50 underskrifter nådda

2021-06-01 20:43:03 +0200

25 underskrifter nådda

2021-06-01 17:19:57 +0200

10 underskrifter nådda