Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges folkvalda politiker

Politiker, ta ansvar inför #klimatval2022!

Vi kräver att ni – Sveriges folkvalda politiker – ska ta ert ansvar och sätta klimatfrågan i fokus i det kommande årets valrörelse. Att ni behandlar klimatkrisen som den kris den är och agerar därefter.

Den 11 september 2022 är det riksdagsval. Ett ödesval på många sätt. De av era partier som går segrande ur valet kommer att ha makt att påverka fyra av de viktigaste åren för Sveriges klimatarbete – och hela vår gemensamma framtid.

Redan nu har Sverige nått 1,7 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid, och vi är ännu långt från att uppnå våra åtaganden i Parisavtalet. Sveriges klimatomställning går alldeles för långsamt enligt Klimatpolitiska rådet och i slutet av 2020 stod det dessutom klart att hela 15 av 16 miljömål har missats.

Det är med andra ord hög tid för er att sätta klimatet högst på agendan – för vår och kommande generationers skull. Vi har rätt att känna både trygghet och framtidstro, och det är bara möjligt om ni tar ert ansvar.

Varför är det viktigt?

Vi befinner oss mitt i en akut klimatkris – vars effekter kryper allt närmare. Trots att denna kris borde vara på allas läppar riskerar valrörelsen att främst handla om andra frågor.
Självklart är såväl integration som sjukvård, utbildning och trygghet viktiga frågor, men vi behöver börja i rätt ände.

Om vi inte sätter klimatet högst på agendan ...

... riskerar minst 200 miljoner (och kanske så mycket som en miljard) människor tvingas på flykt på grund av klimatkrisen redan 2050 – om inget görs. Sverige kommer att ha ett drägligt klimat längre än många andra länder, så ett värdigt och medmänskligt flyktingmottagande kommer att behövas oavsett. Och ju mer effektiv er klimatpolitik blir, desto färre människor kommer att tvingas på flykt.

... riskerar nya sjukdomar och virus att spridas och ge upphov till nya pandemier. Vi har sett vår sjukvård gå på knäna under pandemin, och att säkra en långsiktigt hållbar sjukvård rustad för kris är viktigt. Genom att sätta klimatet först kan ni bidra till att förhindra pandemier och rädda många människors liv. Bota sjukdomen, istället för att plåstra om ett blödande sår som aldrig kommer att läka.

... kliver nästa generation ut i en otrygg värld utan framtidshopp, och alla som idag arbetar inom yrken knutna till vårt fossila samhälle lämnas åt sitt öde. Genom att prioritera klimat och omställning kan ni säkra utbildning och jobb åt oss för framtiden, bana väg för en cirkulär arbetsmarknad, bygga bort kommande arbetslöshet och kompetensbrist och även skapa framtidstro.

Klimatkrisen berör alla delar av samhället. Därför bör ALLA frågor sättas i en klimatkris-kontext. Och detta blir extra viktigt under valrörelsen. Vi väljare förtjänar politiker som tar vår framtid på allvar. Som ger oss trygghet och framtidstro. Vi är många som anser att ni just nu sviker oss på den punkten.

Vi som skriver under den här insamlingen kräver därför att klimatfrågan genomsyrar valrörelsen, sätts högst upp på agendan och att samtliga partier levererar konkret klimatpolitik i linje med vad forskningen kräver.

#klimatval2022

Kategori

Uppdateringar

2021-09-03 12:27:29 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-09-02 19:30:44 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-02 12:38:21 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-02 10:30:01 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-02 09:30:28 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-02 08:52:54 +0200

10 underskrifter nådda