Tillbaka till kampanj

Till: Sveriges folkvalda politiker

Politiker, ta ansvar inför #klimatval2022!

Anledning att skriva under

  • Det finns ingen viktigare fråga än klimatet, det är en grundförutsättning för att människor ska kunna leva och må bra både i framtiden och här och nu.