Tillbaka till kampanj

Till: Sveriges folkvalda politiker

Politiker, ta ansvar inför #klimatval2022!

Anledning att skriva under

  • Ett självklart val, om inte politiker och de som styr tar ansvar och gör något nu kommer det inte att räcka vad vi, den enskilda människan, gör.. det är bra att bidra med allt en kan men det behövs ett jätteengagemang även från de som styr och som borde vara givna klimatkämpande....