Hoppa till huvudinnehåll

Till: Domstolsverket

Protest mot de nya antagningsreglerna för notarietjänstgöring!

Kära Domstolsverket,

Era nya regler för antagning till notarietjänstgöring kommer att pressa studenternas psykiska ohälsa till nya höjder genom att (tvärt emot syftet) öka betygshetsen ännu mer. Istället för fler vägar till en notarietjänst blir de nu istället färre. Vi kräver att förslaget revideras återigen för att minska pressen och betygshetsen som juriststudenter idag känner.

Möjliga förslag på ändringar är att låta tidigare akademiska studier få vara kvar som ett urvalskriterium och införa rekryteringstester baserade på lämplighet!

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt för att minska pressen på juriststudenters psykiska ohälsa genom erbjuda oss fler vägar till en notarietjänstgöring istället för färre och vägar som inte ökar den redan enorma betygshetsen.

Genom att bredda urvalskriterierna kan fler som exempelvis har personliga egenskaper som passar för en notarietjänst få chansen att få tillgång till en sådan och det blir således inte bara betygen som blir avgörande. Även andra akademiska meriter ger fler personer chansen och minskar trycket på betygen som urvalskriterium. Den nya ändringen kan även förefalla orättvist och betungande för studenter som har studerat dubbelt men inte hinner söka notarieanställning innan 2021.

Det faktum att kvalificerat juridiskt arbete nu får större betydelse än tidigare kommer leda till att fler och fler studenter söker sig till arbete under studietiden. Även om detta såklart också kan vara bra, är det viktigt att komma ihåg att juristutbildningen är en heltidsutbildning och genom att försöka arbeta så mycket som möjligt under studietiden kan det vara svårt att upprätthålla lika höga betyg som annars vilket även detta kommer att bidra till ökad betygshets och psykisk ohälsa under juristprogrammet.

Ett annat problem med ett ökat fokus på kvalificerat juridiskt arbete som urvalskriterium är att det antagligen kommer att leda till att fler och fler söker sig till sådana tjänster direkt efter studietiden (även om man egentligen skulle vilja söka notarietjänst). Detta kommer få den konsekvensen att de flesta som sedan så småningom söker notarietjänst kommer att ha fyllt denna kvot till max och detta i sin tur innebär att det ändå enbart blir betygen som spelar roll i slutändan.

Kategori

Uppdateringar

2020-04-10 00:51:45 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-04-08 15:16:08 +0200

500 underskrifter nådda

2020-04-08 14:28:55 +0200

Nästan 500 underskrifter på bara några timmar! Det är nästan lika många som antalet notarier som anställs varje år.

2020-04-08 11:12:56 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-08 10:55:06 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-08 10:45:07 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-08 10:35:07 +0200

10 underskrifter nådda