Hoppa till huvudinnehåll

Till: Engagerade värmdöbor, beslutsfattare och politiker

Protestera mot att kommunen vill dra in Välkommen till Värmdös stöd för integration!

"Välkommen till Värmdö är en integrationsmotor i Värmdö. Här samlas nya värmdöbor med de som bott i kommunen länge.
Vi är många som reagerat på att den förlängda överenskommelsen så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan Välkommen till Värmdö och kommunen gällande sociala aktiviteter för nyanlända nu sägs upp. Det argument som kommunledningen använder, att det är svårt att ställa tydliga krav när överenskommelser helt bygger på tillit är mycket svårt att ta till sig. I många andra sammanhang lyfts just tillit upp som en bristvara i det moderna samhället. I den allmänna debatten förs fram att långsiktig verksamhet är grunden för barns uppväxt och en viktig förutsättning för trygghet. Välkommen till Värmdö erbjuder allt detta, uthållighet, tillit mellan människor, samverkan mellan individer och grupper. Föreningen har uppmärksammats positivt i många sammanhang, också nationellt.
Värmdö kommun har världens chans att vara en föregångskommun gällande integration - nu riskerar man istället att medvetet skjuta ifrån sig den största integrationsverksamheten i kommunen.
Var med och protestera mot kommunstyrelsen förslag att avbryta integrationssamverkan med Välkommen till Värmdö”

Varför är det viktigt?

Det är viktigt för att som nyanländ i Värmdö får man bara tak över huvudet och SFI, men resten stödjer Välkommen till Värmdö med tillsammans med andra ideella organisationer. Dvs möbler, husgeråd, böcker, leksaker, språkträning, stöd i att hitta bostad och jobb samt övrigt mänskligt stöd för våra nyanlända personer. Det gör att deras integration i vår kommun går snabbare, och utan det finns det risk för att många hamnar i en lång kamp för att kunna bli självförsörjande och en del av vårt samhälle.

Värmdö

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-02-19 18:15:33 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-19 17:13:09 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-19 16:50:34 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-19 16:35:38 +0100

10 underskrifter nådda