Till: Näringsdepartementet

Prydlighet eller miljöförstörelse?

Varför betalar vi så mycket för att det ska se prydligt ut?

- Pollinatörer får mindre mat, och därför vi också.
- Erosion av jord sker snabbare; mer damm och mer instabil mark på grund av ytliga rötter.
- Klippare går på fossila bränslen.
- Successionsarter tillåts inte att etablera sig, då ytorna ständigt hålls sterila och monotona. Gräsmattor, som de är nu, är öken för pollinatörer och består av ett begränsad antal och oftast samma arter. Alltså har detta direkt påverkan på biologisk mångfalld.
- Gräs kan inte fånga upp lika mycket koldioxid om det inte tillåts växa. Ny forskning börjar visa att äng- och åkermark fixerar koldioxid mer effektivt än nyplanterad skog.
(Kort och enkelt sagt: du kan se det som att generationsskiftet för träd, som sker långsammare, fixerar koldioxiden i marken långsammare)
- De som klipper hade kunnat göra något vettigare och direkt gynsamt för miljön, t.ex. plocka skräp i närliggande skogar och vattenmassor eller plantera mer växter som pollineras.
- Maskinernas buller stör djur (oss inräknat).

Varför är det viktigt?

- De flesta människor vet vad en gräsklippare är och vad den gör.
- Det går snabbt och enkelt (relativt till andra miljörelaterade problem) att åtgärda detta.
- De pengar som läggs på gräsklippning kan användas för plantering av gynsamma växter för pollinatörer istället.
- Man behöver inte nödvändigtvis avskeda någon: ge människor andra arbetsuppgifter istället!
- Det här är ett av många punkter/steg i kampen mot klimatkatastrofen!