Till: Näringsdepartementet

Prydlighet eller miljöförstörelse?

Prydlighet eller miljöförstörelse?

Varför betalar vi så mycket för att det ska se prydligt ut?

- Humlor och andra pollinatörer får mindre mat, och därför vi också.
- Erosion av jord blir snabbare; mer damm och mer instabil mark.
- Klippare går på fossila bränslen.
- Successionsarter tillåts inte leva på dessa ytor, då de ständigt hålls sterila och monotona. Gräsmattor, som de är nu, är öken för pollinatörer och består av ett begränsad antal och oftast samma arter. Alltså har detta direkt påverkan på biologisk mångfalld.
- Gräs kan inte fånga upp lika mycket koldioxid om det inte tillåts växa. Ny forskning börjar visa att äng- och åkermark fixerar koldioxid mer effektivt än nyplanterad skog.
(Kort och enkelt sagt: se det som att generationsskiften av växtligheten går till snabbare, så koldioxiden fixeras i marken snabbare)
- De som klipper hade kunnat göra något vettigt och direkt gynsamt för miljön, som t.ex. plocka skräp i närliggande skogar och vattenmassor eller plantera växter som pollineras.
- Maskinernas buller stör djur (oss inräknat).

Varför är det viktigt?

- De flesta människor vet vad en gräsklippare är och vad den gör.
- Det går snabbt och enkelt (relativt till andra miljörelaterade problem) att åtgärda detta.
- De pengar som läggs på gräsklippning kan användas för plantering av gynsamma växter för pollinatörer istället.
- Man behöver inte nödvändigtvis avskeda någon, utan bara ge dem andra arbetsuppgifter.
- Det här är ett av många punkter/steg i vår kamp mot klimatförändringen!

Kategori