Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stefan Bergström som sitter på Sundbyberg stad kulturnämnden

Rädda Aggregat

Aggregat är en kulturverksamhet för personer mellan åldrarna 15-25 där det finns öppna atéeljer, danssalar, musikstudio, keramikverkstad, replokal och scener.
Vi som går på Aggregat är upprörda över att:
1. öppettiderna har minskat
2. Att Aggregat ska kosta pengar
3. Att personalstyrkan har minskat
4. Att platsen Galleri ung tas bort
Vi anser att dessa nya förändringar ändrar grunden till vad Aggregat är. För många av oss är Aggregat ett andra hem där man kan utforska och uttrycka sin kreativitet. Aggregat är en verksamhet där alla är välkomna och är oftast en ingång för många av oss att kunna få skapa. Dessa nya förändringar kommer att leda till att Aggregat blir otillgängligt för oss då:
1. Vi inte kan få den handledningen som behövs
2. Alla kommer inte att ha råd att komma till Aggregat
3. De minskade öppettiderna gör att vi inte kan skapa i den utsträckning vi vill.
4. Vi kan inte ställa ut i den utsträckning som vi vill.
Vi vill att det satsas mer på ungddomskultur. Att Aggregat är gratis innebär att det skapas en mötesplats där människor från olika bakgrunder kan komma samman. Detta främjar social sammanhållning och bidrar till en känsla av gemenskap.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att Aggregat är en verksamhet som är gratis med tillräcklig personal och fler öppettider. Tillgång till kulturaktiviteter ger möjligheter till intellektuell stimulans, ökad medvetenhet och utveckling av kritiskt tänkande. Konst och kultur ger möjligheter till rekreation, avkoppling och estetiskt njutning. Att Aggregat är gratis innebär att olika personer och grupper kan få utrymme att uttrycka sin kreativitet vilket motverkar att kultur blir en klassfråga. Sist men inte minst utgör kulturen (Aggregat) en central roll i ett demokratiskt samhälle. Det måste därför ges förutsättningar för att alla ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och vara aktiva deltagare på likvärdiga villkor i kulturlivet.
Sundbyberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-02-08 16:11:51 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-06 08:41:15 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-05 18:57:32 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-31 23:21:58 +0100

10 underskrifter nådda